Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder & användare anförtror oss på ett ANSVARSFULLT sätt.

För att vi ska kunna utföra vår tjänst behöver vi få in, använda och spara vissa personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och utifrån vilken laglig grund detta utförs. Här beskrivs även hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver utöver detta vilka rättigheter användare och kunder har när det gäller dennes personuppgifter samt var man vänder sig om man har frågor kring hur vi behandlar dennes personuppgifter.

Användarvillkor Användare

Det är alltid GRATIS & KRAVLÖST att  använda sig av Städofferts offerttjänst när man som köpare av städtjänster letar efter en leverantör. 

Vi uppmanar dig att läsa igenom våra allmänna villkor innan du använder vår tjänst. Våra allmänna villkor för användare hittar du nedan:

Användarvillkor Leverantörer

Vi uppmanar dig som är eller hoppas på att bli en ansluten leverantör hos Städoffert att läsa igenom våra allmänna villkor innan du ansöker om att ansluta dig till vår tjänst. Våra allmänna villkor för leverantörer hittar nedan: